Daňový kalendář na červen

8. června 2022 | Doba čtení: 2 Min

Červen 2022    
9.6. Spotřební daň – splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.6. Daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.6. Daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

24.6. Spotřební daň – splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.6. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

– souhrnné hlášení za květen 2022

– kontrolní hlášení za květen 2022

Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
Spotřební daň – daňové přiznání za květen 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

30.6.

 

 

Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022
Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022