Daňový kalendář na červen

2. června 2023 | Doba čtení: 2 Min

Datum Daň Popis
09.06.2023 spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2023 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.06.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
26.06.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
26.06.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2023
26.06.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2023
26.06.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
26.06.2023 spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
26.06.2023 spotřební daň daňové přiznání za květen 2023
26.06.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.06.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.06.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
30.06.2023 Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30.06.2023 oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023