Daňový kalendář na březen

2. března 2022 | Doba čtení: 2 Min

Březen 2022    
1.3. Daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 (nikoliv elektronicky)
14.3. Spotřební daň – splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.3. Daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
21.3. Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti za únor 2022- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021- splatnost paušální zálohy
25.3. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022

– souhrnné hlášení za únor 2022

– kontrolní hlášení za únor 2022

Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
Spotřební daň – daňové přiznání za únor 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)

28.3. Spotřební daň – splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
31.3. Biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
31.3. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.3. Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022
 

31.3.

Spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021