Daňový kalendář na březen

3. března 2023 | Doba čtení: 2 Min

Datum Daň Popis
01.03.2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky)
13.03.2023 spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2023 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
20.03.2023 daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
20.03.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
27.03.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
27.03.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2023
27.03.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2023
27.03.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
27.03.2023 spotřební daň daňové přiznání za únor 2023
27.03.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
27.03.2023 spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.03.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
31.03.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
31.03.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022