Daňový kalendář duben

12. dubna 2024 | Doba čtení: 2 Min

Datum Daň Popis
02.04.2024 daň z neočekávaných zisků podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
02.04.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
02.04.2024 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
02.04.2024 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
02.04.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
02.04.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
09.04.2024 spotřební daň splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.04.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
22.04.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
24.04.2024 spotřební daň splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2024 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
25.04.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.04.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.04.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.04.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
25.04.2024 spotřební daň daňové přiznání za březen 2024
25.04.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.04.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
30.04.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024