Daňové vzdělávání

| Doba čtení: 2 Min

V neustále se měnícím legislativním prostředí jsou vzdělávací akce, které pořádáme, zárukou zprostředkování aktuálních a srozumitelných informací od předních odborníků. Zkušenosti posbírané za 20 let působení na trhu vzdělávání dospělých (ať v rámci mateřské firmy, nebo jako samostatný subjekt) se odrážejí ve vysoké kvalitě a popularitě našich akcí.

Odborný záběr našich vzdělávacích aktivit

  • finanční účetnictví;
  • daňový systém;
  • mzdová problematika;
  • související oblasti obchodního a občanského práva;
  • leasing;
  • doplňkově: cizojazyčná odborná terminologie, uživatelský software, rozvoj osobnosti.

Formy realizace vzdělávacích programů

Hlavní náplní naší činnosti je organizování veřejných seminářů a kurzů (od úzce odborně zaměřených jednorázových akcí až po ucelené vícedenní programy). Na základě konkrétních požadavků klientů připravujeme také individuální zakázkové projekty se zapracováním firemních specifik.

Lektorský tým

Díky zkušenostem se vzdělávacími aktivitami našich zaměstnanců máme široké odborné zázemí a vynikající zdroj námětů a zpětné vazby pro naše aktivity. Úzce spolupracujeme také s odborníky státní správy a akademické obce (zejména s tvůrci legislativních norem), profesních sdružení (Svaz účetních, KDP ČR, KA ČR) a špičkovými specialisty z praxe.

Náš cíl

Veškeré naše aktivity sledují maximální užitek a spokojenost klienta. Základem je promyšlená koncepce vzdělávacích akcí doplněná výběrem osvědčených lektorů, kteří posluchačům zprostředkují informace erudovaně, srozumitelně, s důrazem na potřeby praxe. Kvalitní servis a přátelský přístup dotvářejí příjemnou pracovní atmosféru akcí a podtrhují náš zájem o klienta.

Podívejte se na další služby v oblasti daňového poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba