Daňová podpora produktů spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče

6. prosince 2023 | Doba čtení: 2 Min

Jednou ze změn, kterou přináší chystaná novela zákona o daních z příjmů (ZDP), je rozšíření a upřesnění daňově podporovaných produktů spoření na stáří.

Jedná se jak o nám již známé penzijní produkty (viz níže) a soukromé životní pojištění, tak také nově o tzv. dlouhodobé investiční produkty. Podmínky pro poskytování daňově zvýhodněných dlouhodobých investičních produktů budou součástí zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Současné znění návrhu novely ZDP také zahrnuje daňovou podporu tzv. pojištění dlouhodobé péče.

ZDP vymezí konkrétní podmínky, při jejichž splnění se bude jednat o daňově osvobozené příjmy v případě plnění z těchto produktů, přičemž zákonodárcům šlo především o osvobození takových příjmů, které plynou z plnění, pro která daný produkt byl primárně zamýšlen.

Pokud si přispíváte na některý z těchto produktů, tak si v daném roce budete moci uplatnit při splnění zákonných podmínek jako nezdanitelný základ daně součet příspěvků až do výše 48 000 Kč, které jste si hradili na jeden nebo více z těchto produktů:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • doplňkové penzijní spoření,
  • penzijní pojištění,
  • soukromé životní pojištění,
  • dlouhodobý investiční produkt,
  • pojištění dlouhodobé péče.

Nový úhrnný limit 48 000 Kč tedy nahrazuje dosavadní dva oddělené limity uznatelných příspěvků (24 000 Kč pro životní pojištění a 24 000 Kč pro produkt spoření na stáří) a mohou do něj být zahrnuty příspěvky na jakýkoliv z výše uvedených produktů.

Kontaktní osoba