Daňová informační schránka, Moje daně a Nahlížení na vybrané údaje

1. dubna 2022 | Doba čtení: 4 Min

V souvislosti s elektronizací a modernizací Finanční správy České republiky a novelou daňového řádu došlo v únoru roku 2021 ke spuštění portálu Moje daně (DIS+)[1]. Na základě spuštění portálu Moje daně zároveň došlo k rozhodnutí, že provoz původního portálu Daňová informační schránka (DIS)[2] bude ukončen k 28. 2. 2022[3].

Na základě novely daňového řádu je možné se do portálu Moje daně přihlásit třemi způsoby, a to na základě přístupu se zaručenou identitou (eIdentita), s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo na základě přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR. Oproti předchozí právní úpravě už přístup na portál Moje daně nemůže namísto daňového subjektu obstarat jeho zástupce, ale o přístup si musí daňový subjekt požádat sám, a to jedním z výše uvedených způsobů (prostřednictvím eIdentity, datové schránky nebo prostřednictvím žádosti o přidělení přístupových údajů). V případě žádosti o přidělení přístupových údajů se pak osoba oprávněná jednat jménem daňového subjektu (v případě právnických osob například jednatel) musí fyzicky dostavit na finanční úřad (dále jen „FÚ“), zde si nechat zkontrolovat svou identitu a až po úspěšné kontrole identity ze strany FÚ jí budou přiděleny přístupové údaje do DIS+.

Co se týče přístupu zástupců daňových subjektů do portálu Moje daně, tak na základě novely daňového řádu jsou dříve uplatněná zmocnění pro nahlížení do daňové informační schránky ve vztahu k portálu Moje daně (DIS+) neúčinná. Přístup zástupce daňového subjektu do DIS+ daňového subjektu je pak umožněn pouze tak, že daňový subjekt sám ve své DIS+ zástupci přístup nastaví. Zpřístupnění DIS+ zástupci daňového subjektu tak není podmíněn jakoukoliv součinností ze strany FÚ.

Tím, že k 28. 2. 2022 byl ukončen provoz původního portálu DIS, došlo ale k tomu, že daňové subjekty, které nedisponují eIdentitou nebo datovou schránkou (například zahraniční subjekty), a zástupci všech daňových subjektů ztratili přístup do daňové informační schránky. V případě, že jednat jménem daňového subjektu je oprávněna zahraniční osoba, tak došlo k omezení přístupu do nové daňové informační schránky (DIS+), jelikož se tato osoba musí pro účely přidělení přístupových údajů do DIS+ fyzicky dostavit na FÚ v ČR.

V souvislosti s těmito komplikacemi tak Finanční správa ČR přistoupila k tomu, že do konce roku 2022 umožní prostřednictvím služby Nahlížení na vybrané údaje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem[4]. Dle Finanční správy ČR tak budou mít dotčené daňové subjekty, zejména zahraniční osoby, více času se přihlásit (získat přístupové údaje) do DIS+.

Služba Nahlížení na vybrané údaje je primárně určená uživatelům, kteří používali původní DIS. Přístup do této služby je umožněn na stránce www.mojedane.cz stejným způsobem, jakým tito uživatelé nahlíželi do DIS, tedy s využitím uznávaného elektronického podpisu nebo s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky. Zástupci daňových subjektů, kteří nahlíželi do DIS na základě neomezené plné moci, se mohou do služby přihlašovat prostřednictvím datové schránky, jak byli doposud zvyklí z původního portálu DIS.

S ohledem na to, že se jedná o přechodnou službu ze strany Finanční správy ČR, tak přístup do služby Nahlížení na vybrané údaje nebude umožněn novým uživatelům a ani zástupcům daňových subjektů, kteří nahlíželi do původní DIS pouze na základě speciálního zmocnění (tj. plné moci pouze k přístupu do DIS).

Odpovědi na vaše dotazy k této problematice poskytne Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.

 

[1] http://www.mojedane.cz/

[2] https://adisspr.mfcr.cz/

[3] K tomuto tématu zveřejnila Finanční správa ČR a Ministerstvo financí ČR několik tiskových zpráv, např. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/online-financni-urad-jde-do-finale-pro-v-40847, https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/dane-ted-vyresite-kompletne-online-41131https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav-covid-19/danove-informace/informace-pro-verejnost/informace-pro-danovou-verejnost, https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/k-posileni-bezpecnostnich-prvku-portalu, https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/zmeny-na-danovem-portale-k-28-2-2022a https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/ke-konci-unora-dojde-k-ukonceni-danove.

[4] Viz tisková zpráva Finanční správy ČR: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/financni-sprava-spousti-sluzbu-ktera