Další změny u dohod o provedení práce

12. dubna 2024 | Doba čtení: 2 Min

Změny v pravidlech pro účast na pojištění v případě souběhu dohod o provedení práce (DPP) u více zaměstnavatelů, které měly dle konsolidačního balíčku platit od 1. července 2024, zřejmě budou ještě před nabytím účinnosti předmětem dalších úprav.

Nově se navrhuje zavedení režimu „oznámené dohody“, u které rozhodnou výší měsíčního příjmu pro účast na pojištění bude částka odpovídající 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč pro rok 2024). Pokud dojde k dosažení tohoto limitu u jednoho zaměstnavatele, celý příjem bude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění, v opačném případě se pojištění odvádět nebude. Pokud zaměstnanec vykonává u daného zaměstnavatele práci souběžně na základě více DPP, posuzuje se pro účely dosažení limitu úhrn příjmů ze všech těchto DPP. Aby mohl zaměstnavatel uplatnit tento režim, bude muset předem oznámit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) tento záměr. Pokud bude mít záměr uplatňovat režim „oznámené dohody“ více zaměstnavatelů ve stejném kalendářním měsíci, bude ho moci uplatňovat pouze zaměstnavatel, který zaslal oznámení ČSSZ jako první.

V případě, že DPP nebude fungovat v režimu „oznámené dohody“, bude se chovat jako obecné zaměstnání. Pokud bude sjednán příjem alespoň ve výši 4 000 Kč, vznikne účast na pojištění nástupem do zaměstnání; pokud příjem sjednán nebude nebo bude nižší, bude se jednat o zaměstnání malého rozsahu (tj. DPP bude pojištěna v závislosti na tom, zda v daném měsíci bude zúčtován příjem alespoň ve výši 4 000 Kč).

Změny v pravidlech pro odvod pojištění by měly platit s účinností od 1. ledna 2025, původní úpravy dle konsolidačního balíčku by měly být zrušeny a do konce roku 2024 by tedy měly platit pravidla stávající. Od 1. července 2024 by nicméně měla platit povinnost zaměstnavatele oznamovat ČSSZ do 20. dne následujícího kalendářního měsíce všechny zaměstnance činné na základě DPP.

Kontaktní osoba