Analýza TPA: Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 3Q 2021

21. října 2021 | Doba čtení: 2 Min

Na M&A trhu v regionu CEE došlo ve 3Q 2021 k jedné významné transakci, která se s kupní cenou 6 646 mil. EUR podílela na celkovém objemu transakcí se známou kupní cenou více než z poloviny. Tato transakce byla s přesahem do České republiky. Bez vlivu této mimořádné transakce činil objem uskutečněných transakcí se známou cenou 5 842 mil. EUR. Bez vlivu této transakce došlo oproti předchozímu čtvrtletí pouze k mírnému nárůstu objemu transakcí, přičemž celkový počet uskutečněných transakcí se výrazně snížil. Meziroční srovnání pak ukázalo na mírný nárůst aktivity z hlediska počtu transakcí se známou kupní cenou a mírný pokles celkového objemu transakcí se známou cenou.

Aktivita na M&A trhu v ČR – 3Q 2021

Na území ČR či se zapojením ČR došlo během 3Q 2021 k výraznému zvýšení aktivity ve srovnání s předchozím čtvrtletím – především z pohledu objemu provedených transakcí, což zapříčinila transakce Avast uvedená výše. Meziročně se rovněž mírně zvýšil počet provedených transakcí na území ČR či se zapojením ČR. Bez vlivu uvedené transakce objem uskutečněných transakcí s přesahem do ČR během 3Q 2021 činil 80 mil. EUR.

ČTK: TPA: Trh fúzí a akvizic v ČR ve 3. čtvrtletí díky prodeji Avastu vzrostl

Kompletní report naleznete v přiloženém PDF.

M&A_report_3Q2021_TPA_13_10_2021
Kontaktní osoba