Analýza TPA: Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 2Q 2020

20. července 2020 | Doba čtení: 5 Min

Na M&A trhu v regionu střední a východní Evropy (CEE*) došlo v 2Q 2020 oproti předchozímu čtvrtletí ke snížení aktivity co do celkového počtu transakcí, ve finančním vyjádření naopak došlo k mírnému nárůstu. Transakce s přesahem do České republiky se na aktivitě M&A trhu v 2Q 2020 podílely minimálně. Do budoucna poradenská společnost TPA očekává zvýšenou aktivitu kupujících s dobrou likviditou. Přepokládá u nich zájem o vstup do společností, které se v současné době dostávají do ekonomických problémů.

V druhém čtvrtletí letošního roku došlo v České republice nebo se zapojením ČR ke 12 transakcím, z nichž byla ve 2 případech zveřejněna kupní cena. Objem těchto transakcí činil 4 104 mil. Kč (157 mil. EUR). V CEE regionu bylo uskutečněno 67 transakcí, z nichž byla v 15 případech zveřejněna kupní cena. Jejich objem činil 166 643 mil Kč (6 375 mil. EUR)

Aktivita na M&A trhu v České republice – 2Q 2020

Ve 2Q 2020 bylo na území České republiky či se zapojením ČR zaznamenáno 12 transakcí, z nichž byla ve 2 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem provedených transakcí se známou kupní cenou činil v 2Q 2020 celkem 157 mil. EUR, tj. 4 104 mil. Kč.

Porovnání s 1Q2020: na základě dostupných dat bylo v předchozím čtvrtletí (1Q 2020) v ČR uskutečněno 19 transakcí, u nichž byla v 7 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem transakcí se známou kupní cenou v 1Q 2020 byl 4 221 mil. EUR, tj. 110 337 mil. Kč.

V meziročním srovnání je viditelný výrazný pokles aktivity z hlediska počtu i objemu uskutečněných transakcí. Objem transakcí se známou kupní cenou v 2Q 2019 činil 2 322 mil. EUR tj. 60 697 mil Kč, přičemž bylo uskutečněno 25 transakcí, z čehož byla známá hodnota u 9 z nich.

nevýznamnějším transakcím na českém trhu patří prodej společnosti Praha Vaccines a.s., která je producentem vakcín. Z rukou indické společnosti Serum Institute of India Pvt. Ltd. tak do švédské společnosti Novavax AB přešla výrobní kapacita téměř 1 miliardy dávek vakcíny. V současnosti chce Novavax AB touto akvizicí podpořit svou již stávající výrobní kapacitu pro vakcínu na nemoc Covid-19. Hodnota transakce činí 157 mil. EUR.

V návaznosti na probíhající reorganizaci společnosti SKD Bojkovice s.r.o. byl dokončen prodej této společnosti. Novým majitelem 100% podílu na společnosti, jejíž zaměření bylo do výroby vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů pro automobilový průmysl, se stala společnost Daejung Europe spadající do korejského plastikářského koncernu. Hodnota transakce činí 5 mil. EUR.

Aktivita na M&A trhu v regionu CEE – 2Q 2020

V regionu CEE bylo ve 2Q 2020 bylo zaznamenáno 67 transakcí, z nichž byla v 15 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem provedených transakcí se známou kupní cenou činil v 2Q 2020 celkem 6 375 mil. EUR, tj. 166 643 mil Kč.

Porovnání s 1Q2020: na základě dostupných dat bylo v 1Q 2020 uskutečněno 73 transakcí, u nichž byla v 23 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem transakcí se známou kupní cenou v 1Q2020 byl 6 321 mil. EUR, tj. 165 231 mil. Kč.

Meziroční srovnání ukázalo na pokles aktivity z hlediska počtu i objemu provedených transakci – v 2Q 2019 bylo uskutečněno 114 transakcí, z čehož byla známá hodnota u 35 z nich. Objem uskutečněných transakcí se známou kupní cenou byl oproti 2Q 2020 vyšší a činil 6 621 mil. EUR, tj. 173 073 mil. Kč.

Nejvýznamnější transakcí na území CEE v 2Q byl prodej 100% podílu na společnosti Pinehill Company Limited, jejíž sídlo leží v Saúdské Arábii. Tato společnost je holdingovou společností, která se skrze své dceřiné společnosti zaměřuje na produkci instantních nudlí v zemích Středního východu a v Africe, ze zemí CEE společnost Pinehill Company Limited působí v Srbsku. Nabyvatelem je indonéská společnost PT Indofood CBP Sukses Makmur, která za 100% podíl zaplatila 2 686 mil. EUR.

Aktuální situace na trhu M&A

„Region CEE, stejně jako ostatní vyspělé regiony po celém světě, je v současnosti ovlivněn vývojem finančních trhů, restrikcemi a opatřeními jednotlivých států v návaznosti na rozšíření pandemie Covid‑19. Aktivita na trhu M&A v regionu CEE v mezikvartálním sledování zaznamenala prozatím pouze mírný pokles z hlediska počtu uskutečněných transakcí, z hlediska objemu došlo naopak k mírnému nárůstu. Do budoucna očekáváme zvýšenou aktivitu kupujících s dobrou likviditou, kteří budou mít zájem o vstup do společností, které se v současné době dostávají do ekonomických problémů,“ komentuje současnou situaci a výhled trhu M&A Jiří Hlaváč, partner, TPA Valuation & Advisory.

„Při pohledu na poslední globální hospodářskou krizi je patrné, že hlavní dopad do aktivity M&A trhu se promítl s přibližně půlročním zpožděním, kdy došlo k poklesu objemu obchodovaných transakcí. Podle dostupných informací z databáze Mergermarket objem transakcí se známou hodnotou v roce 2008 činil 18 821 mil. EUR, zatímco v roce 2009 to bylo 10 322 mil. EUR,“ dodává Jiří Hlaváč. K výraznému poklesu podle něho došlo rovněž v počtu uskutečněných transakcí. Ze 460 v roce 2008 na 305 v roce 2009, z čehož byla známá hodnota u 228, resp. 132 transakcí. Poslední sledovanou metrikou je násobek EBITDA, u kterého došlo k poklesu z 10,8 v roce 2008 na 7,1 v roce 2009.

Tržní data o uskutečněných transakcích s podniky či jejich částmi nejsou, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, standardně zveřejňovanou informací. TPA Valuation & Advisory sleduje klíčové metriky a monitoruje aktivitu na M&A trhu CEE. Tento dokument prezentuje analýzu dat týkajících se transakcí s podniky či jejich částmi za 2Q 2020 v regionu CEE se zaměřením na aktivitu v ČR.**

*Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko

**TPA nemá závazek, odpovědnost anebo povinnost vůči žádnému uživateli tohoto reportu anebo jakékoliv straně, vůči které se může tento report zveřejnit anebo k níž se může dostat. Tento report nepředstavuje žádné transakční ani investiční poradenství.

Kontaktní osoba