Aktualizace Informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí

9. května 2023 | Doba čtení: 1 Min

V souvislosti s účinností novely zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) k 1. 7. 2023 přistoupilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) k aktualizaci Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí (Informace), jejíž poslední verze zveřejněná v prosinci 2015 je ke stavu k 1. 1. 2016. GFŘ k uvedenému kroku přistoupilo mimo jiné i s ohledem na rozsudky tuzemských správních soudů a Soudního dvora EU, které byly vydány od publikace Informace.

V připravované Informaci se GFŘ chce věnovat zejména stavbám, jednotkám, pozemkům, DPH režimu při dodání vybrané nemovité věci, právu stavby, sazbám daně, nájmu nemovité věci, dnu uskutečnění zdanitelného plnění a místu plnění u služeb souvisejících s nemovitou věcí. Kromě toho z komunikace zástupců GFŘ a Komory daňových poradců v této souvislosti vyplývá, že některé pojmy, jako jsou například funkční celek, stavební pozemek či poslední kolaudační rozhodnutí, pravděpodobně bude GFŘ vykládat částečně jinak než v aktuálně platné Informaci.

S ohledem na plánovanou účinnost od 1. 7. 2023 předpokládáme, že nová finální verze Informace bude vydána ještě před tímto datem, o dalším vývoji vás budeme informovat

Kontaktní osoba