Aktivita na M&A trhu CEE – H2 2019

15. ledna 2020 | Doba čtení: 1 Min

Na M&A trhu došlo v H2 2019 oproti předchozímu pololetí k výraznému snížení aktivity z hlediska objemu těchto transakcí ve finančním vyjádření, celkový počet uskutečněných transakcí však mírně narostl. Z dlouhodobého hlediska objemy transakcí ve střední a východní Evropě vykazovaly v období mezi roky 2010 – 2019 s výjimkou roku 2018 poměrně stabilní aktivitu. Tržní data o uskutečněných transakcích s podniky či jejich částmi nejsou, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, standardně zveřejňovanou informací. TPA Valuation & Advisory sleduje klíčové metriky a monitoruje aktivitu na M&A trhu CEE. Tento dokument prezentuje analýzu dat týkajících se transakcí s podniky či jejich částmi za H2 2019 a shrnutí desetiletého vývoje.

V H2 roku 2019 bylo zaznamenáno 245 transakcí, z nichž byla v 65 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem provedených transakcí se známou kupní cenou činil v H2 9 499 mil. EUR. Na základě dostupných dat bylo v H1 2019 uskutečněno 222 transakcí, u nichž byla v 70 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem transakcí se známou kupní cenou v H1 2019 byl 12 136 mil. EUR.

M&A_report_H22019_TPA_15_1_2020
Kontaktní osoba