Aktivita na M&A trhu CEE – H1 2019

12. července 2019 | Doba čtení: 1 Min

Na M&A trhu je možné v H1 2019 oproti předchozímu pololetí pozorovat snížení aktivity co do počtu uskutečněných transakcí, avšak objem těchto transakcí ve finančním vyjádření narostl. Z dlouhodobého hlediska objemy transakcí ve střední a východní Evropě v období 2012 – 2018 rostly kromě roku 2017, kdy došlo k mírnému poklesu aktivity. Tržní data o uskutečněných transakcích s podniky či jejich částmi nejsou, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, standardně zveřejňovanou informací. TPA Valuation & Advisory sleduje klíčové metriky a monitoruje aktivitu na M&A trhu CEE. Tento dokument prezentuje analýzu dat týkajících se transakcí s podniky či jejich částmi za H1 2019 a shrnutí desetiletého vývoje.

V H1 roku 2019 bylo zaznamenáno 183 transakcí, z nichž byla v 64 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem provedených transakcí se známou kupní cenou činil v H1 9 933 mil. EUR. Na základě dostupných dat bylo v H2 2018 uskutečněno 228 transakcí, u nichž byla v 76 případech zveřejněna kupní cena. Celkový objem transakcí se známou kupní cenou v H2 2018 byl 8 457 mil. EUR.

M&A report_H12019_TPA_12_7_2019
Kontaktní osoba