Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 2Q 2022

20. července 2022 | Doba čtení: 2 Min

Na M&A trhu v regionu CEE trhu došlo ve 2Q 2022 oproti předchozímu čtvrtletí ke snížení aktivity z hlediska počtu uskutečněných transakcí. Naopak došlo ke zvýšení z hlediska objemu transakcí, a to o přibližně 66 % oproti předchozímu kvartálu. Transakce s přesahem do České republiky se známou kupní cenou se na aktivitě M&A trhu ve 2Q 2022 podílely přibližně z 2 %, co se objemu transakcí týče. Meziročně se počet transakcí se známou kupní cenou téměř nezměnil. Meziročně se naopak výrazně zvýšil objem transakcí se známou kupní cenou v regionu CEE, a to přibližně o 176 %.

Aktivita na trhu M&A v regionu CEE se v pandemií zasažených kvartálech (zejm. 2Q a 3Q/2020) projevila především snížením počtu uskutečněných transakcí ve srovnání s odpovídajícími kvartály předchozích let. V roce 2022 se dá očekávat pokles aktivity (objemu transakcí), a to zejména v důsledku nejistoty vyvolané válkou na Ukrajině. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, e-commerce, obnovitelných zdrojů či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme v oblasti potravinové bezpečnosti a dodávek materiálu. Situaci na M&A trhu nicméně bude ovlivňovat konflikt na Ukrajině, který bude pro potenciální investory překážkou v podobě nejistoty o budoucím vývoji v různých odvětvích v celém regionu.

M&A_report_2Q_2022_TPA_13_7_2022
Kontaktní osoba