Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 1Q 2023

17. dubna 2023 | Doba čtení: 2 Min

Na M&A trhu v regionu CEE došlo ve 1Q 2023 oproti předchozímu čtvrtletí ke snížení aktivity z hlediska počtu uskutečněných transakcí přibližně o 27 %. Nicméně objem uskutečněných transakcí v 1Q 2023 dosáhl podobné hodnoty jako v předešlém kvartálu. I přes to, že bylo na území CEE v 1Q 2023 uskutečněno přibližně o 24 % více transakcí oproti 1Q 2022, objem těchto transakcí v 1Q 2023 byl o více jak polovinu menší oproti stejnému období předchozího roku. Nejvýznamnější oblastí, co se objemu zveřejněných transakcí týče, bylo ve 1Q 2023 odvětví energetiky, které drží prim už třetí kvartál po sobě. To se podílelo na celkovém objemu transakcí v 1Q 2023 ze 38 %. Nejvíce transakcí v 1Q 2023 bylo tradičně zaznamenáno v Polsku, kde se uskutečnilo 36 % transakcí.

Aktivita na trhu M&A v regionu CEE se v pandemií zasažených kvartálech projevila především snížením počtu uskutečněných transakcí ve srovnání s odpovídajícími kvartály předchozích let. V roce 2022 došlo k poklesu v objemu uskutečněných transakcí oproti roku 2021 o téměř 23 %. Paradoxem je, že počet celkových transakcí byl v roce 2022 rekordní za analyzované období. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, energetiky (především obnovitelných zdrojů) či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme v oblasti potravinové bezpečnosti, zbrojní výroby a dodávek materiálu. Situaci na M&A trhu bude dále ovlivňovat konflikt na Ukrajině, který je pro potenciální investory omezením v podobě nejistoty budoucího vývoje v různých odvětvích v celém regionu.

MA_report_1Q_2023
Kontaktní osoba