Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 1Q 2022

4. května 2022 | Doba čtení: 2 Min

Na M&A trhu v regionu CEE trhu došlo ve 1Q 2022 oproti předchozímu čtvrtletí ke snížení aktivity jak z hlediska celkového objemu transakcí, tak z hlediska počtu uskutečněných transakcí. Transakce s přesahem do České republiky se známou kupní cenou se na aktivitě M&A trhu ve 1Q 2021 podílely přibližně z 2 %, co se objemu transakcí týče. Meziročně stoupl počet transakcí se známou kupní cenou o přibližně 6 %. Objem transakcí se známou kupní cenou se pak meziročně snížil o přibližně 65 %.

Aktivita na trhu M&A v regionu CEE se v pandemií zasažených kvartálech projevila především snížením počtu uskutečněných transakcí ve srovnání s odpovídajícími kvartály předchozích let. V roce 2022 se dá očekávat pokles aktivity (objemu transakcí), a to zejména v důsledku nejistoty vyvolané válkou na Ukrajině. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, e-commerce, obnovitelných zdrojů či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme v oblasti potravinové bezpečnosti a dodávek materálu. Situaci na M&A trhu nicméně bude ovlivňovat konflikt na Ukrajině, který bude pro potenciální investory překážkou v podobě nejistoty o budoucím vývoji v různých odvětvích v celém regionu.

Kompletní report naleznete v přiloženém PDF.

M&A_report_1Q_2022_TPA_22_4_2022
Kontaktní osoba