Complaints Handling Procedure

Naše skupina TPA má zájem na maximální transparentnosti a otevřenosti vůči svým klientům. Z toho důvodu máme zaveden postup CHP (Complaints Handling Procedure), který splňuje regulační požadavky. Náš postup CHP má více stupňů. První stupeň CHP dává naší firmě možnost přezkoumat a posoudit Vaši stížnost v plném rozsahu. Naše firma se bude snažit vyřešit Vaši stížnost k Vaší spokojenosti. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, budete mít možnost využít druhý stupeň. Druhý stupeň Vám dává možnost, aby byla Vaše stížnost přezkoumána a zvážena nezávislým posuzovatelem nápravy z naší mezinárodní sítě.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem řešení ani ve druhém stupni a jste klientem nemovitostní sekce společnosti TPA Valuation & Advisory s.r.o., máte možnost obrátit se na RICS Dispute Resolution Service na adrese 55 Colmore Row, Birmingham, B3 2AA, e-mail: drs@rics.org, web:  https://www.rics.org/eu/products/dispute-resolution-service/drs-services/.

Klienti v postavení spotřebitele, kterým jsou ze strany společností skupiny TPA poskytovány služby, mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytnutými službami také mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz) na adrese Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Pro vyřizování reklamací a stížností týkajících se plateb spojených s vedením mezd dále platí Reklamační řád, který naleznete na konci této stránky.

 

Formulář prvního stupně – k rukám vedení společnosti

 

 

Formulář druhého stupně – k rukám vedení mezinárodní sítě TPA

 

 

Reklamační řád