Vysílání zaměstnanců

| Doba čtení: 1 Min

Mezinárodní mobilita pracovních sil je díky pokračující internacionalizaci firem stále častější. Vzhledem k rozdílným národním předpisům je nutné zvážit každou relokaci zaměstnanců individuálně a to jak při přípravě konceptu, tak i při samotné realizaci.

Správné nastavení relokace vyvažuje jak zájmy společnosti, která zaměstnance vysílá, tak zaměstnance samotného a samozřejmě i společnosti, která zaměstnance přijímá.

TPA vám poradí s:

  • nastavením smluvních vztahů;
  • daněmi fyzických i právnických osob;
  • sociálním a zdravotním pojištěním;
  • registračními a ostatními zákonnými povinnostmi; které je třeba dodržovat v pro Vás relevantních zemích.

Více informací o Daňovém poradenství pro fyzické osoby

Více informací o Daňovém poradenství pro právnické osoby

Podívejte se na další služby v oblasti daňového poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba