Statutární audit

| Doba čtení: 2 Min

Cílem jak zákonem požadovaného auditu tak i „dobrovolného“ auditu je obdržení zprávy auditora zda jsou finanční výkazy společnosti v souladu se zákonnými ustanoveními a představují věrný a poctivý obraz účetní jednotky.

Veškeré audity, které pro vás realizujeme, např. kontrolu výročních finančních výkazů a konsolidovaných finančních výkazů, jsou připraveny v souladu s národními i mezinárodními právními předpisy pro různé druhy organizací všech velikostí z jakéhokoliv sektoru podnikání.

Audity provádíme v souladu s rizikově orientovaným přístupem k auditu, který je založen na národních a mezinárodních předpisech a principech správně provedeného auditu. Naše audity zahrnují prověření operativních postupů a zavedených a instalovaných kontrol zaměřených na efektivní interní kontrolní proces.

Provádíme tyto druhy auditů:

  • statutární audit účetní závěrky dle legislativního rámce ČR;
  • audit účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP, HB II);
  • ověření konsolidovaných účetních závěrek;
  • audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností;
  • ověření výroční zprávy;
  • audit dotací;
  • audit vnitřních kontrolních systémů;
  • zprávy auditora pro zvláštní účely;
  • limited review (prověrky) a ostatní ověřovací služby;
  • ověření popř. sestavení reportingových balíčků dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP nebo HB II).

Podívejte se na další služby v oblasti auditu, které poskytujeme.

Kontaktní osoba