Restrukturalizace

| Doba čtení: 1 Min

Stává se, že se společnost ocitne v problémech. Důvodem mohou být jak tržní změny (např. pokles v prodejích, konkurence, technologické změny), interní změny ve společnosti (např. controlling, cash-flow, úvěruschopnost, vlastní kapitál, management, transparentnost) nebo makroekonomické změny (ekonomická situace, regulace, zákony, státní intervence). Strategickou restrukturalizací by mělo dojít k růstu hodnoty společnosti pro všechny zainteresované skupiny.

Naše služby:

  • analýza aktuálního stavu společnosti, krátkodobé a střednědobé potřeby likvidity;
  • posouzení situace na trhu a obchodní strategie firmy;
  • vypracování reorganizačního plánu;
  • analýzy krizových faktorů a návrhy operativních zlepšení;
  • soubory plánů a scénářů využívajících simulační modely;
  • ekonomická podpora v restrukturalizačních opatřeních zahrnující kontrolu přijatých opatření;
  • vyhledávání investorů (finanční investoři, strategičtí investoři) pro zajištění dlouhodobého fungování společnosti;
  • podpora ve finančních otázkách a při vyjednávání s bankami.

Podívejte se na další služby v oblasti poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba