Poradenství při nákupech a prodejích společností

| Doba čtení: 1 Min

V oblasti fúzí a akvizic (M&A) existují neustále příležitosti a možnosti pro společnosti různých velikostí a z mnoha odvětví. M&A transakce jsou ale spojeny s riziky jak pro společnost, tak pro její management. Protože nákupy a prodeje firem nejsou součástí každodenního podnikání řady společností, doporučujeme obrátit se na naše specialisty.

Při poskytování služeb v oblasti fúzí a akvizic spolupracujeme s našimi kolegy, kteří jsou odborníky na daňové, účetní a další navazující oblasti.

Naše služby:

  • komplexní podpora při realizaci M&A transakcí, příprava a realizace nákupního či prodejního procesu;
  • zhodnocení podnikatelských záměrů, sestavení finančních plánů;
  • příprava nabídky, teaseru nebo informačního memoranda;
  • podpora při vyhledání investora či prodávajícího;
  • příprava a podpora při vyjednávání s investory;
  • ocenění společnosti založené na metodě DCF (diskontované peněžní toky) a/nebo transakčních násobcích;
  • komerční, manažerská, finanční a daňová due diligence;
  • podpora při post-transakčních integračních procesech.
Kontaktní osoba