Oceňování a znalecká činnostJe mnoho důvodů, proč provést tržní ocenění společnosti nebo jejích aktiv. Ve většině případů toto ocenění slouží ke stanovení prodejních či kupních cen. Ocenění společnosti ale také stále častěji slouží pro potřeby managementu firmy (např. ocenění pro potřeby akcionářů) a pro účetní výkaznictví. Proto je v současnosti velká poptávka po těchto službách.

TPA Valuation & Advisory s.r.o. je znalecká kancelář zapsaná v I. oddíle seznamu znaleckýcch kanceláří vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR v oboru Ekonomika.

TPA provádí oceňování podniků a jednotlivých aktiv například pro tyto účely:

  • nákup a prodej společností nebo jejich částí;
  • IPO – vstup společnosti na burzu;
  • vypořádání partnera při odchodu ze společnosti;
  • stanovení výměnných poměrů v případě fúzí;
  • rovnoměrné či nerovnoměrné rozdělení společnosti s finančním vypořádáním;
  • ocenění nehmotných aktiv, nemovitostí a technologií;
  • ocenění na základě zákonných a daňových požadavků;
  • alokace kupní ceny a testy na znehodnocení (pro účely mezinárodních standardů účetního výkaznictví);
  • expertní výpovědi a zprávy pro potřeby soudních řízení a arbitráží.

Podívejte se na další služby v oblasti poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba