Oceňování a znalecká činnost

| Doba čtení: 2 Min

Znalost adekvátní hodnoty aktiva se stává stále více nepostradatelnou součástí důležitých rozhodnutí. Oceňování vnímáme jako komplexní proces, který vyžaduje znalost souvislostí, koordinaci například s poradci z jiných oborů či vyhodnocení potenciálních dopadů do různých oblastí. Naše klienty můžeme podpořit bohatým know-how a zkušenostmi získanými z celé řady úspěšně realizovaných projektů, které neustále rozvíjíme díky akademické a publikační činnosti. Ačkoliv je oceňování často spojováno pouze se znaleckými posudky, pro naše klienty zpracováváme různé formy výstupů včetně expertních odhadů, zpráv, stanovisek či modelů.

TPA Valuation & Advisory s.r.o. je znaleckou kanceláří v oboru Ekonomika a člen organizace RICS.

Zabýváme se zejména:

 • oceňováním společností či jejich částí z celé řady odvětví od holdingů po startupy
 • oceňováním nemovitostních společností a samotných nemovitostí včetně majetkových práv
 • oceňováním nehmotných aktiv a technologií
 • oceňováním cenných papírů, derivátů a pohledávek
 • posuzováním výše nájemného, cenové úrovně výrobků/služeb, úrokových sazeb a zajištění
 • stanovením výše škody v podobě skutečné škody a ušlého zisku
 • posuzováním stavebních prací či náhrad
 • posuzováním finanční situace (independent business review)
 • zpracováním studií proveditelnosti či tržních analýz
 • konzultacemi, stanovisky nebo také revizemi jiných odhadů

Oceňování a související poradenství je potřebné nejčastěji pro tyto účely:

 • pro potřeby fondů nebo společností a jejich management či účetnictví
 • v souvislosti s financováním
 • pro podporu při prodeji či nákupu
 • v souvislosti s přeměnami, nepeněžitými vklady, squeeze-outy či insolvencemi
 • z důvodů daňových či účetních požadavků
 • podpora při soudním řízení či arbitráži
 • pro potřeby majetkového vypořádání

Podívejte se na další služby v oblasti poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba