Nemovitosti

| Doba čtení: 1 Min

TPA disponuje v sektoru nemovitostí rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi. Výjimečná je jak jejich šíře a rozmanitost, tak hloubka a detailnost. Jsme odborníky především na:

  • daňové optimalizace investic a finančních rozhodnutí;
  • poradenství v oblasti pronájmů budov, pozemků a dalších majetkových práv (souvisejících i nesouvisejících s podnikáním);
  • poradenství v nemovitostních transakcích včetně jejich strukturace, finanční a daňové due diligence v národním i mezinárodním kontextu;
  • poradenství v oblasti realitních fondů, nemovitostních společností, institucionálních investorů a developerů;
  • výkaznictví dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) včetně zaměření na ocenění nemovitostí;
  • oceňování nemovitostí.

TPA je lídrem v poradenství jak pro domácí a zahraniční realitní fondy, tak pro renomované realitní investory a developery. TPA nabízí špičkové poradenství nejen v průběhu realitních transakcí, ale poskytuje i trvalou podporu ve všech realitních oblastech, a to ve všech zemích, ve kterých skupina TPA působí.

Kontaktní osoba