Finanční due diligence

| Doba čtení: 1 Min

Při každé akvizici je detailní znalost předmětu koupě základem pro správné stanovení kupní ceny. V rámci finanční due diligence identifikujeme finanční a účetní rizika spojená s předmětem akvizice a navrhneme způsob jejich řízení. Klient tak obdrží informace, díky kterým bude schopen učinit relevantní rozhodnutí.

Nabízíme Vám:

  • rozbor rozvahových položek;
  • prověření účetnictví za zvolená období;
  • analýzu nákladů a výnosů za zvolená období;
  • zhodnocení spolehlivosti kalkulací a rozpočtů;
  • zmapování ekonomických dopadů vybraných smluvních vztahů;
  • rozbor ukazatele EBITDA a jeho úprava na srovnatelnou úroveň;
  • analýzu pracovního kapitálu;
  • doporučení vhodné strukturace transakce.

Více informací o Daňové due diligenci

Více informací o Obchodní due diligenci

Podívejte se na další služby v oblasti auditu, které poskytujeme.

Kontaktní osoba