ESG

| Doba čtení: 1 Min

Pojem ESG (Environmental, social, and corporate governance) se stal neodmyslitelnou součástí finančního světa. Vyjadřuje to, co je pro mnoho lidí a společností stále důležitější: odpovědné a udržitelné chování s ohledem na životní prostředí, společnost a řízení podniků. Udržitelnost představuje vedle výnosů a bezpečnosti důležité kritériem při rozhodování o investicích. Investoři revidují svá portfolia a stále častěji investují s přihlédutím k etickým, sociálním a ekologickým kritériím.

Naše služby pro vás

  • Příprava zprávy o udržitelnosti
  • Definice a identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti podniku (KPI) s ohledem na ESG
  • Podpora reportování ESG pro banky a další kapitálové subjekty
  • Podpora projektů udržitelného financování
  • Asistence při vytváření koncepce strategie udržitelnosti
  • ESG Due Diligence (ve spolupráci se společností Bluesave)