Energetika, teplárenství a vodárenství

| Doba čtení: 2 Min

Žijeme v době, ve které se předpokládá neustálá dostupnost energií. Díky stále se zvyšující spotřebě elektřiny, plynu, tepla a vody budou společnosti v tomto sektoru čelit rostoucí poptávce a dalším novým výzvám. Proto v TPA pravidelně publikujeme studie, které se zabývají energetickým sektorem ve střední a jihovýchodní Evropě.

Obnovitelné zdroje energie

Poptávka po obnovitelných zdrojích energie bude zejména v průmyslově rozvinutých zemích i nadále růst tak, aby se koncovým uživatelům nabídla tzv. „čistá“ energie. Vzrůstající povědomí široké veřejnosti o ochraně životního prostředí k tomuto trendu přispívá.

Specifické znalosti tohoto odvětví spolu s rozsáhlými zkušenostmi jsou důležitou a zásadní hybnou silou pro rozvoj společností v této oblasti a pro zajištění úspěchu jak v současnosti, tak i v budoucnu. Důležitá je znalost místního prostředí a velikého množství rozdílných národních systémů dotací, tarifů, směrnic k ochraně životního prostředí a také schopnost rychlé reakce a přizpůsobit se neustále se měnícím národním i mezinárodním tržním podmínkám.

Teplárenství a vodárenství

Specifikem odvětví dodávek vody a tepla je zejména cenová regulace, která zde velmi výrazně působí. Dalším zřetelným rysem je úzké propojení s municipalitami, stejně jako stále větší míra využívání nových technologií a to zejména v oblasti teplárenství. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám umožňují rychle a efektivně řešit veškeré záležitosti spojené s Vaším podnikáním.

Kontaktní osoba