Změna výdajových paušálů pro živnostníky

1. 2. 2019

Novela zákona o daních z příjmů má číslo sněmovního tisku 206 a byla ve třetím čtení schválena 21. prosince 2018. Tato novela musí být ještě schválena Senátem a podepsána a prezidentem. Podle posledních zpráv ji však Senát nejspíše vrátí do Poslanecké sněmovny. O všech změnách, které se týkají implementace směrnice ATAD, jsme vás již informovali v minulých vydáních našeho Newsletteru.

Zpráva, která proběhla před Vánocemi 2018 a mohla vám uniknout nebo zapadnout, je změna ve výdajových paušálech živnostníků a pronajímatelů. Zjednodušeně jde o to, že by se měl vrátit limit uplatnění paušálních výdajů na 2 mil. Kč, tedy budeme moci od roku 2019 uplatňovat výdaje k příjmům v maximální výši 2 mil. Kč.

Jak se nám paušály vyvíjely v posledních letech? V roce 2017 schválil parlament novelu zákona o daních z příjmů, která mimo jiné snižovala limity pro uplatnění výdajových paušálů na polovinu tehdejšího stavu. Z příjmů 2 mil. Kč se snížil limit na 1 mil. Kč ročně. Z pohledu výdajů jsou limity nastaveny pro rok 2018 následovně:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.

Úprava výdajových paušálů nebyla součástí vládního návrhu zákona, ale byla do zákona včleněna poslaneckým pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrh vrací limity výdajových paušálů na úroveň roku 2016. Výše limitů výdajových paušálu se stanovuje takto:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.

Zvýšením limitů výdajových paušálů (navrácení limitů do výše roku 2016) se rozšíří skupina podnikatelů, která bude moci uplatnit novou podobu výdajových paušálů, čímž dojde k úspoře administrativních nákladů. Uspořené náklady a dodatečně získaný čas budou mít stimulační efekt k rozvoji malého podnikání v České republice. Rovněž se zlepší podmínky při vstupu do podnikání, což může motivovat nové lidi ke startu podnikání.

Kontaktní osoba