Z dění v TPA

1. října 2020

Přednášky našich specialistů

Podzim je časem, kdy všichni účetní a daňový odborníci sbírají nové informace, učí se novým dovednostem a připravují se na nadcházející sezónu. K tomu si vám dovolujeme nabídnout seznam školení, kde lektory jsou zaměstnanci TPA.

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
14.10.2020  Ocenění podniku v praktických souvislostech – poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku Tomáš Podškubka
19.10.2020 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Jana Skálová
25.11. 2020 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK – právní a daňové souvislosti Jan Dědič, Jan Lasák, Jana Skálová
26.11.2020 Pohledávky – účetní a daňová příprava na účetní závěrku Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
2. 10. 2020 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi či prodeji) Tomáš Podškubka
13. 11. 2020 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem Tomáš Podškubka
5. 11. 2020 Odštěpný závod (organizační složka podniku)  v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

11. 12. 2020 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz.

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:

Termín Téma Přednášející
21. 10. 2020 Due diligence – jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiří Hlaváč
11. 11. 2020 Řízení a oceňování investičních projektů Jiří Hlaváč

Jozef Opálený

25. – 26. 11. 2020 Akvizice a oceňování firem v praxi Petr Dědeček

Jiří Hlaváč

Vladimir Vostrikov

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.

Zúčastnili jsme se konference Firemní informační systémy 2020

I přes nepříznivou dobu pro konání konferencí jsme se účastnili a byli stříbrným partnerem tradiční konference Firemní informační systémy 2020, která proběhla ve čtvrtek 24. 9. 2020 v Konferenčním centru Vavruška v Praze 2.

Tématem celé konference, a také tématem přednášky naší společnosti, byla automatizace firemních procesů.  Automatizace je již delší dobu procesním IT tématem číslo 1, a tak se Jan Líbal, Senior Manager ERP Services, ve své úvaze zaměřil na to, jak lze chytrými a efektivními řešeními podstatně zjednodušit procesy ve firmě a to pomocí ERP systému HELIOS Orange a jeho doplňkových řešení. Jedno z nich představil společně s Jiřím Cmíralem, obchodním ředitelem společnosti SOCOS IT, která vyvíjí a dodává specializovaná řešení pro DMS a OCR přímo propojená s HELIOSem.  Právě ta díky automatizovaným krokům šetří každý den práci při ukládání a správě tisíců dokumentů, a to nejen v TPA.

Zúčastnili jsme se také panelové diskuse, v rámci které Tomáš Badin, Manager ERP Services, odpovídal na zajímavé otázky vztahující se k praktickým zkušenostem při implementacích ERP systémů.

Podrobnější články na jednotlivá témata pro vás již připravujeme a v příštích číslech našeho Newsletteru se dozvíte o řešeních, která možná i právě vám pomohou rychle a efektivně automatizovat procesy ve vaší společnosti.

Pozvánka na workshop na téma Předbalená reorganizace

Odborný tým TPA má dlouholeté zkušenosti s podporou firem, kteří řeší aspekty související s insolvenčním řízením. Spolupracujeme s významnými správci s povolením k výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce.  Riziko insolvence vyvolává závažné důsledky, které dopadají na firmy a jejich majitele. Jednatelé a členové představenstev musejí jednat informovaně, podle pravidel insolvenčního práva, jinak se vystavují riziku osobní odpovědnosti. Není přitom důležité, zda se nacházejí na straně věřitele nebo dlužníka. Mohou být například zpochybněna jednání věřitelů, kteří obchodovali s dlužníkem v době před zahájením insolvenčního řízení.

Workshop je určen pro vlastníky a vrcholové manažery a uskuteční se 7. 10. 2020 od 10:00 do 13:00 prostřednictvím on-line přenosu. Registrovat se můžete na e-mail marketing@tpa-group.cz.

Více informací naleznete na stránce události: https://www.tpa-group.cz/cs/events/workshop-na-tema-predbalena-reorganizace/

Kontaktní osoba