Z dění v TPA

1. 2. 2019

Jitka Kudrnová a Jan Lamač jsou novými partnery TPA

Jitka Kudrnová a Jan Lamač se od 1. ledna 2019 stali novými partnery poradenské společnosti TPA. Oba před svým nástupem na novou pozici působili ve společnosti jako senior manažeři. Jitka Kudrnová se specializuje na oblast vedení účetnictví a finančního reportingu, Jan Lamač je odborníkem na zdanění nemovitostí a due diligence.

Jitka Kudrnová pracuje ve  společnosti TPA od roku 2008. Je zodpovědná za vedení účetnictví a daňové poradenství pro firmy z oboru nemovitostí, developmentu a energetiky. Mezi její klienty patří zejména mezinárodní společnosti. Ve své nové pozici bude mít na starosti vedení účetního a daňového týmu a účetní metodiku.

Jitka Kudrnová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a členkou Komory daňových poradců.

Jitka Kudrnová hovoří anglicky a ve svém volném čase se věnuje sportu – basketbalu, lyžování nebo cyklistice.

 

Jan Lamač (42) působí v TPA od roku 2001. Specializuje se zejména na oblast daňového poradenství se zaměřením na zdanění nemovitostí, due diligence, transakční poradenství či mezinárodní daňové plánování. Jako partner TPA bude mít na starosti poradenství v oblasti nemovitostí.

Jan Lamač je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a vídeňské univerzity Wirtschaftsuniversität; je členem Komory daňových poradců.

Jan Lamač hovoří anglicky a volný čas tráví poslechem hudby nebo jízdou na kole.

Přednášky našich specialistů

Konec roku 2018 je za námi a v roce 2019 bude řada společností připravovat nové aktivity, fúze či rozdělení a samozřejmostí je také příprava účetní závěrky a daňového přiznání. Pro získání nových informací a osvojení si účetních i daňových novinek přichází pestrá nabídka vzdělávacích akcí přednášených našimi odborníky.

Prostudujte bohatou nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz), zde se také konají níže uvedené semináře:

Termín Téma Přednášející
14.2.2019 Pohledávky a závazky – účetní a daňové problémy Jindřich Trupl
20.2.2019 Cash flow v příkladech Markéta Schück
21.2. 2019 Organizační složka podniku – odštěpený závod zahraniční osoby Jan Soška

Lucie Josková

22.2.2019 Cenné papíry – teorie a praxe pro podnikatele Eva Šedinová
26.2. 2019 Jak správně fakturovat Jindřich Tupl

Další nabídka jednodenních seminářů přichází od společnosti Bova – Polygon. Také tyto semináře se konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
19. 2. 2019 nebo

16. 4. 2019

Fúze a odštěpení v příkladech

aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé

Jana Skálová
12. 3. 2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové souvislosti Petr Čech

Jana Skálová

1. 4. 2019 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových společností Jan Dědič

Jan Lasák

Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na http://www.bovapolygon.cz/seminare.php.

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
14. 3. 2019 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem Tomáš Podškubka
4. 4. 2019 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled Lukáš Pěsna
8. 4. 2019 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka
14. 5. 2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji) Tomáš Podškubka
15. 5. 2019 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v ČR – právní, účetní a daňový problematika Jan Soška

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz.

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:

Termín Téma Přednášející
22. – 23. 5. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi Petr Dědeček

Jiří Hlaváč

20. 6. 2019 Due diligence – jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiří Hlaváč

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.

Kontaktní osoba