Z dění v TPA

8. 1. 2019

Řád nadačního fondu Rozum a Cit

Nadační fond Rozum a Cit věnující se pomoci náhradním rodinám na svém pravidelném vánočním setkání pro pěstounské rodiny ocenil Rostislava Kuneše, generálního ředitele TPA, Řádem citlivého rozumu. Společnost TPA podporuje Nadační fond Rozum a Cit od roku 2006 a za tu dobu přispěla na desítky projektů podporujících náhradní rodiny i na činnost organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky našich specialistů

Sestavení účetní závěrky za rok 2018 je za dveřmi, a pokud si nejste jisti, zda máte všechny účetní a daňové povinnosti splněny a podklady připraveny, přichází pestrá nabídka vzdělávacích akcí přednášených našimi odborníky.

Prostudujte bohatou nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). Zde si vás dovolujeme pozvat na tyto akce:

Termín Téma Přednášející
11.1. 2019 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat aktuálně Rostislav Kuneš
18.1.2019 DPH aktuálně v praxi Jindřich Trupl
23.1.2019 Sestavení výkazu cash flow jednoduše a rychle po novele zákona o účetnictví Markéta Schück
14.2.2019 Pohledávky a závazky – účetní a daňové problémy Jindřich Trupl
20.2.2019 Cash flow v příkladech Markéta Schück
22.2.2019 Cenné papíry – teorie a praxe pro podnikatele Eva Šedinová

Další nabídka jednodenních seminářů přichází od společnosti Bova – Polygon. Také tyto semináře se konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
19. 2. 2019 nebo

16. 4. 2019

Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Jana Skálová
12. 3. 2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové souvislosti Petr Čech

Jana Skálová

1. 4. 2019 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových společností Jan Dědič

Jan Lasák

Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na http://www.bovapolygon.cz/seminare.php.

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
14. 3. 2019 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem Tomáš Podškubka
4. 4. 2019 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled Lukáš Pěsna
8. 4. 2019 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka
14. 5. 2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji) Tomáš Podškubka
15. 5. 2019 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v ČR – právní, účetní a daňová problematika Jan Soška

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz.

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:

Termín Téma Přednášející
22. – 23. 5. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi Petr Dědeček

Jiří Hlaváč

20. 6. 2019 Due diligence – jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiří Hlaváč

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.

Kontaktní osoba