Z dění v TPA

7. 12. 2018

Komora daňových poradců zvolila nové Prezidium na další tři roky

Jana Skálová byla zvolena jedním z devíti členů Prezidia Komory daňových poradců pro období 2018-2021. Komora daňových poradců si na 26. řádné valné hromadě zvolila také prezidenta a viceprezidenta. Svůj post prezidentky obhájila Petra Pospíšilová, viceprezidentem byl zvolen Petr Toman.

Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce.

„Ke zvyšování odborné úrovně daňových poradců nepochybně slouží Bulletin Komory daňových poradců, jehož redakční radu jsem v minulém funkčním období vedla. Kolegové mi vyjádřili důvěru pro další tři roky,“ říká ke svému zvolení do Prezidia Jana Skálová.

 

TPA zvítězila v kategorii Best Tax & Finance Advisor

Společnost TPA byla vyhlášena jako vítěz kategorie nejlepší daňový a finanční poradce – Best Tax & Finance Advisor na slavnostním galavečeru CIJ Awards. Udílení cen proběhlo 29. listopadu v hotelu Marriott. Galavečer CIJ Awards je každoročně pořádán magazínem Construction & Investment Journal, který se zabývá realitním trhem v zemích střední a východní Evropy. V oblasti komerčních nemovitostí se jedná se o ocenění s nejdelší tradicí v České republice.

„TPA se specializuje na oblast nemovitostí již mnoho let a myslím, že na tomto trhu patříme mezi špičku mezi auditními a daňovými kancelářemi. Proto si tohoto ocenění velmi vážíme. Je pro nás důkazem toho, že jsme našimi klienty a odbornou veřejností také takto vnímáni. Chtěl bych tímto poděkovat našim klientům za důvěru a všem kolegům v TPA za jejich nasazení v minulém roce,“ říká Petr Karpeles.

 

Přednášky našich specialistů

Sestavení účetní závěrky za rok 2018 je za dveřmi, a pokud si nejste jisti, zda máte všechny účetní a daňové povinnosti splněny a podklady připraveny, přichází pestrá nabídka vzdělávacích akcí přednášených našimi odborníky.

Prostudujte bohatou nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). Zde si vás dovolujeme pozvat na tyto akce:

 

Termín Téma Přednášející
12.12.2018 Jak správně fakturovat Jindřich Trupl
11.1. 2019 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat aktuálně Rostislav Kuneš
18.1.2019 DPH aktuálně v praxi Jindřich Trupl
23.1.2019  

Sestavení výkazu cash flow jednoduše a rychle po novele zákona o účetnictví

Markéta Schück
14.2.2019 Pohledávky a závazky – účetní a daňové problémy Jindřich Trupl
20.2.2019 Cash flow v příkladech Markéta Schück
22.2.2019 Cenné papíry – teorie a praxe pro podnikatele Eva Šedinová