Sazby pro cestovní náhrady v roce 2019

1. 2. 2019

V roce 2019 došlo ke změnám ve výši stravného, které vyplácí zaměstnavatel svým zaměstnancům při služebních cestách.

Zahraniční stravné

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 254/2018 Sb., stanovuje novou výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019. K 1. 1. 2019 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 401/2017 Sb., která upravovala sazby pro rok 2018.

Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke změnám sazeb u těchto zemí:

  • Argentina ze 45 na 50 USD,
  • Kuba ze 45 na 50 EUR,
  • Mauretánie ze 35 na 40 EUR,
  • Myanmar (Barma) ze 45 na 50 USD,
  • Nizozemsko ze 45 na 50 EUR,
  • Polsko z 35 na 40 EUR,
  • Saúdská Arábie ze 40 na 45 EUR,
  • Senegal ze 40 na 45 EUR a
  • Sýrie ze 40 na 45 EUR.

Nadto se mění měna u stravného pro Konžskou demokratickou republiku, a to z 60 USD na 50 EUR. Jinak zůstávají sazby stejné jako v roce 2018.

Tuzemské stravné

S ohledem na růst cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 333/2018 Sb. zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech k 1. 1. 2019, a to ve srovnání s částkami stanovenými pro rok 2018 v 1. časovém pásmu o 4 Kč, ve 2. časovém pásmu o 5 Kč a ve 3. časovém pásmu o 9 Kč.

Délka tuzemské pracovní cesty  Podnikatelská sféra   Státní sféra
5 až 12 hodin     82 Kč    82 Kč –97 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin    124 Kč   124 Kč –150 Kč
Déle než 18 hodin    195 Kč   195 Kč –233 Kč

Jízdní výdaje

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále změnilo sazbu základní náhrady za 1 km jízdy za používání osobních silničních motorových vozidel ve srovnání s její výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2018 o 10 haléřů (ze 4,00 Kč na 4,10 Kč). Sazba základní náhrady za používání jednostopých vozidel a tříkolek se nemění.

Nedoloží-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou, je možné využít i způsob prokazování cen pohonných hmot s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Aktuálně navržené průměrné ceny pohonných hmot ve srovnání s výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2018 představují nárůst u benzinu automobilového 95 oktanů o 2,60 Kč na 33,10 Kč, u benzinu automobilového 98 oktanů o 4,30 Kč na 37,10 Kč a u motorové nafty o 3,80 Kč na 33,60 Kč.

Kontaktní osoba