Investování v Bulharsku

Přehled daňových systémů ve vybraných evropských zemích

Rok 2021 přinesl změny v oblasti daní a sociálního pojištění v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

TPA nabízí přehled nejdůležitějších změn v následujících zemích:

 • Albánie
 • Bulharsko
 • Černá Hora
 • Česká republika
 • Chorvatsko
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Srbsko

Souhrnný přehled o daňových systémech těchto zemí je k dispozici v našich brožurkách „Investování v…“ každoročně vydávaných v angličtině a němčině.

 

 

Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Investování v Černé Hoře

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Kapacitní podpora účtárny

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…