Program Antivirus – upozornění

29. června 2020 | Doba čtení: 2 Min

Antivirus – režimy A a B – náhrady mezd

Pozor na lhůtu pro předložení výkazu pro výplatu státního příspěvku:

Výkaz rozhodný pro výplatu příspěvku musí zaměstnavatel předložit místně příslušnému Úřadu práce nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se o příspěvek žádá (tj v případě žádosti o příspěvek na náhrady mezd za měsíc květen je nutno výkaz zaslat do konce června).

Pokud není výkaz ve stanovené lhůtě Úřadu práce doložen, příspěvek nebude za daný měsíc poskytnut.

Antivirus – režim C – prominutí sociálního pojištění

V mimořádném vydání našeho Newsletteru 18/2020 jsme vás informovali o podmínkách prominutí plateb sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. V případě, že zaměstnavatel chce prominutí sociálního pojištění využít, musí tuto skutečnost uvést na tiskopise Přehled o výši pojistného, který za daný měsíc odesílá Správě sociálního zabezpečení.

Pozor: Prominutí pojistného nelze uplatnit dodatečně – jestliže je Přehled odeslán, nelze již z hlediska prominutí pojistného opravit!

tj.

1) jestliže zaměstnavatel v již podaném přehledu neuplatnil prominutí pojistného => prominutí nelze uplatnit v rámci opravného přehledu

2) zaměstnavatel později zjistil, že si u zaměstnance mohl uplatnit odpočet vyššího vyměřovacího základu, než si uplatnil v již podaném přehledu => vyšší odpočet nelze uplatnit v rámci opravného přehledu

 

Kontaktní osoba