Romana Pelcová

  • Člen Komory daňových poradců ČR
  • Publikační a lektorská činnost

Romana Pelcová je partnerkou zodpovědnou za oblast daňového poradenství. Specializuje se na oblast daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti především v oblasti DPH.

 

CV_Romana Pelcová
Publikace

Investování v Černé Hoře 2019

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Kapacitní podpora účtárny

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy

Investování v Maďarsku 2019

Investování v České republice 2019