Novinky v oblasti přeměn korporací

3. března 2020 | Doba čtení: 2 Min

Přeměny korporací jsou v českém právu upraveny zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Veškerá právní úprava však vychází ze směrnic Evropské unie, proto bychom vás rádi informovali o novince, která bude do českého práva v budoucnu implementována.

Evropská rada v listopadu 2019 přijala novou směrnici, která nově upravuje přeshraniční přeměny, tedy fúze, rozdělení a přemístění sídla (Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení).

Tato směrnice má za cíl upravit existující pravidla pro přeshraniční fúze, přinést pravidla pro přeshraniční rozdělení (dosud měla EU upravena jen pravidla pro vnitrostátní rozdělení) a upravit pravidla pro přemístění sídla kapitálové korporace. Cílem úpravy je přinést podnikatelům řadu nových příležitostí při rozšiřování obchodů v rámci ostatních členských států EU.

Přichází i s novinkou v rámci rozdělování korporací, která se nazývá „rozdělení vyčleněním“ a je novým způsobem rozdělení společností, které není dosud ukotveno v českém právu. Proces rozdělení vyčleněním probíhá převodem určité části majetku do jedné či více společností. Za převedený majetek získá rozdělovaná společnost cenné papíry či podíly na nově založené obchodní společnosti. Je tedy obdobou procesu založení kapitálové korporace nepeněžitým vkladem jednotlivého majetku či části obchodního závodu. Jediným akcionářem či společníkem nové společnosti se stává rozdělovaná společnost. Dle dosavadní právní úpravy se při rozdělení společnosti (rozštěpením nebo odštěpením) společníky nově vzniklých nástupnických korporací stávali společníci rozdělené společnosti.

Lhůta pro implementaci této směrnice do českého práva je leden 2023. Předpokládáme, že tato přeměna bude zakotvena do českého právního řádu i pro tuzemské transakce.

Kontaktní osoba