Novela daňového řádu

8. června 2022 | Doba čtení: 1 Min

Prostřednictvím novely daňového řádu chce Ministerstvo financí reagovat na novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka automaticky zřízena ze zákona (rozšíření okruhu fyzických osob, kterým bude bezplatně zřízena datová schránka).

Z tohoto důvodu Ministerstvo financí navrhuje zredukovat povinnost podávat daňová formulářová podání elektronicky pouze na ty osoby disponující zpřístupněnou datovou schránkou, u kterých je tento status dán obligatorně bez možnosti jej zvrátit. Bude tak zachován stávající koncept, kdy je elektronická forma zákonem nařízena pouze těm osobám, které datovou schránku mít musí.

Povinnost podávat daňová formulářová podání elektronicky se tak nebude týkat osob, které mají možnost si datovou schránku zřídit dobrovolně a současně mají možnosti z užívání této služby vystoupit (nepodnikající fyzické osoby).

Další informace k této problematice poskytnou Jana Skálová a Filip Oudes, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz a filip.oudes@tpa-group.cz.

Kontaktní osoba