Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na únor

1. 2. 2019

Únor 2019    
11.2. Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2018 (kromě spotřební daně z lihu)
15.2. Daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení

ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.2. Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.2. Daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za leden 2019

– daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

– kontrolní hlášení za leden 2019

Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
Spotřební daň –       splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

–       daňové přiznání za leden 2019

–       daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

28.2. Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019