Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na prosinec

7. 12. 2018

Prosinec 2018    
10.12. spotřební daň – splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.12. daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20.12. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12. spotřební daň − splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

− daňové přiznání za listopad 2018

− daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty − daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018

(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

− souhrnné hlášení za listopad 2018

− kontrolní hlášení za listopad 2018

energetické daně − daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
31.12. daň z příjmů − odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018