Nezapomeňte na novou evidenci dohod o provedení práce od 1. července 2024

11. června 2024 | Doba čtení: 1 Min

Od 1. července 2024 bude platit povinnost hlásit na příslušnou OSSZ všechny dohody o provedení práce bez ohledu na to, zda zaměstnanci překročili limit pro nemocenské pojištění (10 000 Kč). Kromě osobních údajů jako je jméno, rodné číslo nebo zdravotní pojišťovna, se budou u zaměstnance pracujícího na DPP hlásit i jeho měsíční příjmy.

Termín pro zasílání Výkazu příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce (výhradně elektronickou cestou v předepsaném formátu) je 20. kalendářní den následujícího měsíce – první výkaz (za červenec) je tedy nutné odeslat do 20. srpna 2024.

Kontaktní osoba