Národní účetní rada vydává všechny Interpretace

16. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. Všechny dosud schválené a vydané interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.).

Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč interpretace vznikla, a průběhu jejího schvalování, o autorské příklady, které ilustruji použití interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Věříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění interpretací, a tím i jejich správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přejeme si, aby vám publikace byla užitečným pomocníkem ve vaší praxi a přinesla vám nové poznatky, informace a pohledy na to, jak dosahovat v účetnictví věrného a poctivého zobrazení skutečnosti.

Knihu je již k zakoupení na oficiálních webových stránkách e-shopu Grada.

 

Kontaktní osoba