Minimální mzda v roce 2020

9. ledna 2020 | Doba čtení: 3 Min

Jako začátkem každého roku se i v roce 2020 zvyšuje minimální mzda. Tentokrát se poslanci dohodli na zvýšení o 1 250 korun. Nová výše minimální mzdy je tedy od 1. 1. 2020 stanovena na 14 600 Kč a jedná se o rekordní navýšení minimální mzdy v historii. Minimální hodinová sazba se zvyšuje na 87,30 Kč. Může se zdát, že tato změna bude mít dopad jen na pracovníky pobírající právě minimální mzdu, ale není tomu tak. Tato informace nepotěší zaměstnance se zkrácenými úvazky, jelikož v případě, že pobírají mzdu nižší než minimální, musí sami doplácet zálohy na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy, tedy do 14 600 Kč. Pojďme si na jednoduchém příkladu ukázat, co to znamená v praxi.

Příklad

Paní Ondráčková pracuje u svého zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti a měsíčně si vydělá 4 000 Kč, musí tedy odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění, jelikož částka jejího měsíčního výdělku překračuje hranici 2 999 Kč. Procentní sazba odvodů na zdravotní pojištění je stanovena na 13,5 %, rozděleno na 9 % za zaměstnavatele a 4,5 % za zaměstnance, v případě výdělku 4 000 Kč bude zaměstnavatel odvádět na zdravotní pojištění za paní Ondráčkovou 360 Kč (9 % ze 4 000) a paní Ondráčková bude odvádět 1 611 Kč, a to právě kvůli dopočtu do minimální mzdy.

Ve chvíli, kdy zaměstnanec překročí určitou hranici výdělku (dohoda o pracovní činnosti 2 999 Kč, dohoda o provedení práce 10 000 Kč), musí uhradit plnou částku odvodů na zdravotní pojištění do minima, ta činí 1 971 Kč měsíčně; jelikož v případě paní Ondráčkové zaměstnavatel zaplatil 360 Kč, ona sama musí doplatit zbytek, který činí právě 1 611 Kč.

Dalšími dopady, které jsou zapříčiněny tímto zvýšením, jsou například zvýšení zaručené mzdy nebo změna daňového bonusu na děti či školkovného. Výška zaručené mzdy se odvíjí od výšky minimální mzdy, zaručená mzda dělí různé typy profesí do osmi skupin, kdy první skupina má zaručenou alespoň minimální mzdu (např. pomocné práce v kuchyni, běžný úklid) a osmá skupina alespoň její dvojnásobek (např. manažerské pozice), tím pádem se změna netýká jen lidí, kteří pobírají mzdu minimální.

Daňové zvýhodnění na dítě může čerpat vždy jeden rodič dítěte, a to v případě, že jeho roční mzda překročila šestinásobek minimální mzdy; v roce 2020 se bude jednat o 87 600 Kč. O školkovné může zažádat pracující rodič, který dává své dítě do nějakého typu školky. Znamená to, že do daňového přiznání si může napsat slevu ve výši minimální mzdy, tedy 14 600 Kč. Minimální mzda má vliv i na nezaměstnané a důchodce.

Kontaktní osoba