Daňový kalendář na listopad

9. listopadu 2021 | Doba čtení: 2 Min

Listopad 2021    
1.11. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září
2021
1.11. energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
9.11. spotřební daň – splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
22.11. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

– splatnost paušální zálohy

24.11. spotřební daň – splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11. spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2021

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

– souhrnné hlášení za říjen 2021

– kontrolní hlášení za říjen 2021

energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
30.11. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021
daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)