Benefity na pokračování VI – Věcné dary

7. 12. 2018

S koncem kalendářního roku přichází období Vánoc a dárků. Řada zaměstnanců se těší, že jim zaměstnavatel něčím přilepší a poskytne jim vánoční dárky. Co by tak mohlo zaměstnance potěšit?

  • Mikulášská nadílka pro děti
  • Pračka pod stromeček
  • Balíček vitamínů a rehabilitačních masáží pod stromeček

Rozebereme si jednotlivé položky z hlediska jejich daňových souvislostí u zaměstnance i zaměstnavatele.

Věcné dary pro zaměstnance zákon o daních z příjmů označuje jako nepeněžité bezúplatné plnění, které je u zaměstnavatele považováno za daňově neuznatelný náklad. Hodnota tohoto daru je u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů do výše 2 000 Kč ročně. Lze tedy předpokládat, že hodnota čokolád a ovoce obsažená v mikulášské nadílce dětem zaměstnanců výše uvedený limit nepřekročí, a je tedy u zaměstnanců od daně z příjmů osvobozena.

Naopak dar v podobě pračky tuto hodnotu překročí, a proto je tento dar zdanitelným příjmem zaměstnance. Pokud tedy dostane zaměstnanec od zaměstnavatele darem pračku za 20 000 Kč, je to daňově pro zaměstnance stejná situace, jako by mu byla zvýšena hrubá mzda o 20 000 Kč. Tedy k této částce bude dopočteno pojistné (sociální a zdravotní hrazené zaměstnavatelem) na superhrubou mzdu a z té pak bude sražena daň z příjmů. K tomu přistupuje také pojistné srážené zaměstnanci. Obecně je tak možno říci, že věcný dar je pro zaměstnavatele méně výhodný než zvýšení mzdy, protože částka daru není u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, zvýšení mzdy ale ano.

Nově od 1. 1. 2018 je možno, aby zaměstnavatel poskytl zaměstnanci nebo jeho rodinným příslušníkům zboží nebo služby zdravotního, léčebného nebo hygienického charakteru jako nepeněžité plnění, a to bez omezení výše částky. Tento náklad není u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, ale u zaměstnance se jedná o osvobozené příjmy (nově ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. zákona o daních z příjmů).

Kontaktní osoba