Baker Tilly TPA

Audit

TPA nabízí svým klientům nejen kontrolu finančních výkazů a speciální audity, ale zejména prvotřídní odborné znalosti oblasti firemního poradenství a mezinárodních účetních standardů (IFRS/US-GAAP).

Optimalizace = naše přidaná hodnota.

Považujeme náš závazek vyplývající z auditu za více než pouhé potvrzení, že výroční finanční výkazy jsou v souladu se zákonnými požadavky. Naším cílem je vytvořit pro naše klienty při každém auditu tzv. "přidanou hodnotu auditu" s doporučeními, které povedou k optimalizaci firemních procesů, interních kontrolních systémů a řídících informačních systémů.

Spolu s kancelářemi TPA v dalších zemích a ve spolupráci s kolegy v síti Baker Tilly International dokážeme nabídnout mezinárodně aktivním klientům efektivní audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ISA.   

Zpráva o transparentnosti

Dle zákona o auditorech musí každý rok auditoři vydat tzv. zprávu o transparentnosti. Tato zpráva musí být umístěna na webových stránkách auditorské společnosti do tří měsíců od konce kalendářního roku, pokud tato společnost provedla za daný rok alespoň jeden audit společnosti veřejného zájmu.

Zpráva o transparentnosti společnosti TPA Audit s.r.o. je k dispozici zde:

Zpráva o průhlednosti 2015